DOMNULE PRESEDINTE,
   In temeiul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, completata si republicata in 1991,
   Va sesizam ca numitul(a) ……….., domiciliat(a) in ………….., a fost sanctionat(a) definitiv, in baza art. 2 lit. din Legea nr. 12/1990, la ……… lei amenda contraventionala, sanctiune care a ramas definitiva la data de ………
   Pentru ca contravenientul(a) nu a achitat cu rea-credinta amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, va rugam sa dispuneti
 TRANSFORMAREA AMENZII IN INCHISOARE CONTRAVENTIONALA.
   Depunem cererea in dublu exemplar, pentru a se comunica contravenientului(ei) odata cu citatia.
   Anexam actul constatator ca sanctiunea contraventionala cu amenda a ramas definitiva si la ce data.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

By MYLIFE