Firma de afaceri internaţionale, într-o abordare sistemică, apare ca reprezentând o îmbinare sistemică permanentă între resursele materiale, financiare şi umane (alcătuiesc conţinutul său omogen) şi o serie de elemente variate de natură exogenă (alcătuiesc mediul său extern).
Firma de afaceri inrenaţionale apare în postura de componentă a mediului social-economic. Aceste componente ale mediului (economice, politce, juridice, tehnice) se intercondiţionează reciproc, aflându-se în strânsă interdependenţă, raporturile dintre ele asigurând echilibrul mediului ambiant. Aceste raporturi se schimbă permanent, conducând la evoluţia sistemului economic.
Evoluţia sistemului economic se realizează sub acţiunea permanentă a unor factori, aflaţi sub impactul revoluţiei tehnico.ştiinţifice şi are drept consecinţe generarea de noi nevoi de bunuri şi servicii, a căror satisfacere determină apariţia firmelor de afaceri internaţinale, inclusiv a celor internaţionale, ce intră în relaţii cu ceilalţi agenţi de mediu.
Firma de afaceri internaţionale este un produs, un rezultat al mediului socio-economic. Ea nu poate exista în afara acestui mediu. Pe de altă parte, firma de afaceri internaţionale este, la rândul ei, generatoare de nevoi noi, determinate de îndeplinirea rolului său social- economic (realizarea obiectului său de activitate). Pentru satisfacerea nevoilor sale, firma va intra în relaţii cu alţi agenţi economici, iar dacă ei lipsesc, aceştia vor apare acolo unde afacerea încă se dezvoltă.
Această dublă postură în care apare firma de afaceri internaţionale (de beneficiar a unor produse şi servicii realizate de unii agenţi de mediu şi de prestatoare de servicii pentru alţii) o plasează în cadrul agenţilor economici şi de piaţă.

By MYLIFE