Prin contract de donatie, o parte (donator), se obiga sa mareasca din contul patrimoniului sau, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte parti(donatar).
Trasaturi caracteristice ale acestuia :
– donatia e indreptata spre majorarea patrimoniului donatarului ;
– majorarea patrimoniului donatarului se produce din contul patrimoniului donatorului cu titlu gratuit ;
– majorarea patrimoniului donatarului se face cu intentia donatorului de a gratifica.
Contractul de donatie este un contract cu titlu gratuit. Sporind patrimoniul donatarului, donatorul nu urmareste obtinerea unor foloase patrimoniale.
Datorita faptului ca donatia este un contract si nu un act juridic unilateral, este necesar sa fie obtinut acordul donatarului de acceptare a darului. Contractul de donatie are un efect translativ de drepturi, irevocabil si este unilateral obligational, generind obligatii doar in sarcina uneia din parti. Contractul de donatie se incheie inter vivos si produce efecte doar intre partile lui,in timpul vietii acestora.
Obiectul contractului de donatie urmeaza a fi licit, posibil, si trebuie sa existe sau sa poata exista cu certitudine in viitor. In cazul dreptului funciar obiectul trebuie obligatoriu sa fie determinat.
Contractele de donatie a terenurilor urmeaza a fi incheiate in forma autentica si inregistrate in registrul bunurilor imobile in decurs de 3 luni.
Executarea obligatiilor de predare a unui drept se realizeaza prin predarea documentelor constatatoare de drepturi.
Poat surveni circumstante care sa conduca la imposibilitatea executarii obligatiei de a preda bunul(terenul) donatarului, aceste circumstante sunt: reducerea veniturilor, cresterea costului vietii, inrautatirea sanatatii, falimentul intreprinzatorului individual, modificarea statutului starii civile, nasterea obligatiei de plata a pensiei alimentare s.a.
Contractul de donatie este irevocabil. Odata fiind incheiat, acesta poate fi desfacut numai prin acordul comun al partilor. Revocarea donatiilor poate opera cu titlu de sanctiune civila, in caz de ingratitudine si de neexecutare.

By andrei