Contractul de audit financiar si de certificare a bilantului

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI DE CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL Incheiat astazi ……………. la ……………………….. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………, str. …………………………………..…

Contractul de asistenta financiara

CONTRACT DE ASISTENTA FINANCIARA Incheiat azi …………… la ………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………., str. …………………… nr. ……………………, bloc ……….., scara …………,…