Prin Tratatului de la Bruxelles, a fost instituita o Comisie unica a Comunitatilor Europene. Comisia Europeana intruchipeaza si promoveaza interesul european si este un organ supranational, independent si dotat cu competente importante, imbinind atit functii executive, cit si legislative. Functiile CE : – Supravegherea respectarii tratatelor ; – Lansarea initiativelor legislative ; – Implementarea deciziilor adoptate de catre alte institutii comunitare ; – Reprezentarea UE in raport cu actorii externi. Deciziile comisiei sunt luate prin vot majoritar. Comisia este responsabila politic in fata Parlamentului UE, care, in anumite cazuri poate cere chiar demiterea acesteia in componenta deplina. Comisiei ii revine un rol important in procedura de acceptare a candidaturii unui stat solicitant pentru aderarea la UE.

Structura : Comisia este alcatuita din 27 de comisari, unul avind functia de presedinte a comisiei. Dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Nissa 1 febr. 2003 , fiecare stat membru delegheaza cite un comisar, caruia i se incredinteaza un anumit domeniu de competenta. Comisarii sunt numiti de Consiliul Europei, dupa ce fiecare Guvern national a propus cite 3 candidati, apoi se cere acordul Parlamentului european.

Satatutul juridic al membrilor Comisarii sunt cetateni ai statelor membre si sunt alesi pe criterii de competenta. Din momentul intrarii in exercitiu ei nu mai au dreptul de a realiza oricare alte activitati, profesionale, remunerate sau nu. Membrii comisiei isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Comunitatii. Membrii Comisiei sunt numiti pe o perioada de 5 ani. Mandatul poate fi reinoit. Comisia poate numi unul sau doi vicepresedinti dintre membrii sai. Atributiile : – dispunind de dreptul de initiativa legislativa elaboreaza proiecte de legi si se pun spre adoptare Parlamentului si Consiliului ; – fiind un organ executiv Comisia asigura realizarea legislatiei comunitare si realizarea bugetului ; – impreuna cu Curtea Europeana de Justitie verifica respectarea legislatiei comunitare; – Comisia are rolul de reprezentant legal al UE si are dreptul de a negocia tratatele din comert si colaborari internationale.

By MYLIFE