Contribuabilii sistemului public al asigurarilor sociale sunt persoane care conform legislatiei financiar-bugetare se obliga sa calculeze si/sau sa achite la bugetul a.s.s. contributiile, penalitatile si amenzile respective ; persoana care conform legislatiei financiar-bugetare, este obligata sa retina sa perceapa de la alta persoana si sa acgite la bugetul a.s.s. platile indicate. Obligatia de a plati contributiile in folosul bugetului a.s.s. este o obligatie juridica deoarece este reglementata ca atare prin legi sau alte acte normative, iar neindiplinirea obligatiei atrage raspunderea juridica a subiectilor contribuabili, si in cele din urma executarea silita in vederea recuperarii sumelor de bani cuvenite bugetului a.s.s. si neachitate integral si la termenele legale. In sistemul public sunt contribuabili : asiguratii care datoreaza care datoreaza contrbutii individuale de a.s.; angajatorii; persoanele juridice assimilate angajatorului; persoanele care incheie contract de asigurare; persoanele care-si desfasoara activitatea, in baza de contract individual de munca, la angajatori care nu sunt in calitate de rezidenti in RM. Cotele de contributiide a.s. se aproba anual prin legea bugetului a.s.s. Neplata contributiei de a.s. la termenele stabilite, atrage dupa sine majorari calculate dupa fiecare zi de intirziere, pina la data platii sumei datorate inclusiv. Aminarea sau esalonarea stingerii obligatiei financiar-bugetare fata de bugetul a.s.s. se face in modul stabilit de legislatia fiscala.

By andrei