Esenţa Acquis comunitare. Totalitatea normelor juridice ce reglementeaza activitatea institutiilor UE, actiunile si politicile comunitare, care consta in: * continutul, principiile si obiectivele politice cuprinse in Tratatele originare ale Comunitatilor Europene (CECO, CEE, CEEA) si in cele ulterioare (Actul Unic European, Tratatele de la Maastricht, Amsterdam si Nisa) ; * legislatia adoptata de catre institutiile UE pentru punerea in practica a prevederilor Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii si recomandari) ; * jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatii Europene ; * declaratiile si rezolutiile adoptate in cadrul Uniunii Europene ; * actiuni comune, pozitii comune, conventii semnate, rezolutii, declaratii si alte acte adoptate in cadrul Politicii Externe si de Securitate Comuna (PESC) si a cooperarii din domeniul Justitiei si Afacerilor Interne (JAI) ; * acordurile internationale la care CE este parte (iar nu UE deoarece aceasta nu are personalitate juridica), precum si cele incheiate intre statele membre ale UE cu referire la activitatea acest

By andrei