Perioada 1815-1856 marchează noi evenimente pentru otmani. În special sunt specifice contradicţiile cu Rusia care au fost urmate de războaiele din 1828-1829 şi 1853-1856. Dorind controlul strâmtorilor din Marea Neagră, Rusia, la 7 mai 1828 va începe un război ruso-turc. La 11 octombrie Varna capitulează urmată la 30 iunie 1829 de Silistria, după care trupele ruse au avut acces liber în Balcani cucerind Burgasul şi Aidosul. După ce generalul Dibici intrase în Adrionopol la 20 august 1829, şi se afla în apropierea Constantinopolului, conducerea turcă a fost nevoită să ceară pace. Pacea de la Adrionopol a fost semnată la 14.09.1829 . Aici turcii pierd o parte însemnată a litoralului Mării Negre . Rusia obţine 1)insulele din delta Dunării , 2)li se permit trecerea liberă prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele . 3)Regatele dunărene şi Silistria urmau să rămână în posesia Rusiei până la îndeplinirea Păcii de la Adrionopol . Conform păcii Grecia devine independentă şi va avea un conducător din dinastiile Europene creştine excepţie făcând cele ruse, engleze şi franceze. În urma războiului Crimeii,Rusia şi-a schimbat politica sa balcanică şi acţiona pt crearea unor state independente. Victoria Imp.Otoman a reprezentat o încorporare şi mai strânsă a teritoriului muntenegrean în componenţa acestuia,în timp ce Franţa şi Anglia susţineau Poarta,iar Rusia nu era în stare să mai acorde vreun sprijin real. După războiul Crimeii, Rusia a încetat să mai fie jandarmul Europei, pierzându-şi rolul de factor decisiv pe plan politic european,fără posibilitatea de ainfluenţa destinul statelor din sud-estul continentului. Atitudinea Marilor Puteri in raport cu Imperiul Otoman, implicit in legătura cu viitorul acestuia a fost diferita. Austria şi Rusia au căutat sa lichideze prezenta politica a sultanilor in spaţiul european, dorind anexarea sau sa controlarea teritoriul ce aparţinuse pana atunci sultanilor. Anglia si Franţa, mai cu seama in secolul al XIX-lea, urmate apoi si de Imperiul German s-au situat pe poziţia menţinerii in general a integrităţii Imperiului Otoman. Pe de o parte, in capitalele occidentale s-a dorit împiedicarea expansiunii ruseşti, pe de alta parte Imperiul otoman slabit, intr-un declin tot mai accentuat, prezenta interes pentru occidentali din punct de vedere economic.

By MYLIFE