CERERE DE TRANSCRIERE A ACTULUI DE GAJ (DE AMANET)
 IN REGISTRUL AMANETULUI
 DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………………, cu domiciliul in …………………, in calitate de creditor gajist, depun contractul de constituire a unui gaj incheiat intre mine si ………….., in vederea transcrierii sale in registrul de amaneturi.
   Data depunerii
 Creditor gajist,
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI

By MYLIFE