DOMNULE PRIM-PROCUROR,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………, al judecatoriei (tribunalului) ………., in care s-a pronutat sentinta penala nr. ……… din ……… formulez:
 CERERE DE REVIZUIRE
 a acestei hotarari prin care:
   – in baza art. …….., am fost condamnat(a) la ……….. si obligat(a) la plata sumei de …….. lei despagubiri civile catre partea civila …………;
   – in baza art. …….., inculpatul(a) a fost achitat(a) de infractiunea prevazuta de art. ………;
   – in baza art. ………, s-a incetat procesul penal impotriva inculpatului(ei). pentru infractiunea prevazute si pedepsita de art. ………
   Pana la rezolvarea acestei cereri de revizuire, va rog sa dispuneti suspendarea executarii hotararii.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin hotararea si in baza textelor citate, instanta a hotarat:
   – condamnarea si obligarea mea la plata despagubirilor enuntate retinandu-se ca am comis infractiunea prevazuta de art. ……., cauzand partii civile prejudiciul enuntat;
   – achitarea inculpatului(ei) de savarsirea infractiunii prevazuta de art. … cu motivarea ca ………….
   – incetarea procesului penal impotriva inculpatului(ei), retinandu-se cauza prevazuta de art. 10 lit. f, g, h. i sau j, C. proc. pen, respectiv faptul ca ………….
   Consider ca aceasta hotarare este nelegala si netemeinica, pentru ca:
   1. Ulterior pronuntarii hotararii au fost descoperite fapte si imprejurari noi, ce nu au fost cunoscute de instanta la data solutionarii cauzei si pe baza carora se poate dovedi netemeinicia hotarari de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal.
   Faptele sau imprejurarile necunoscute de instanta sunt urmatoarele: …….. …………………………………………………………………….
   2. Hotararea judecatoreasca s-a intemeiat pe declaratia mincinoasa a martorului, expertului sau interpretului ……………….
   In sprijinul acestei sustineri depun hotararea judecatoreasca sau ordonanta procurorului nr. …….. din …………., act care dovedeste ca marturia mincinoasa sa savarsit in cauza in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire o cer; completul de judecata nu a avut cunostinta de aceasta activitate infractionala a martorului, expertului sau interpretului; marturia mincinoasa a determinat inducerea in eroare a instantei si pronuntarea unei hotarari nelegale si netemeinice (sau va rog ca dovada acestei sustineri sa se faca in cadrul acestei proceduri, pentru ca nu mai este posibila obtinerea unei hotarari judecatoresti sau a unei ordonante a procurorului, de examinare a fondului cauzei, deoarece a intervenit amnistia, prescriptia sau decesul martorului, expertului sau interpretului).
   3. Inscrisul care a servit ca temei, ca proba hotaratoare a hotararii a carei revizuire o cer, ulterior a fost declarat fals, dovada pe care o fac cu hotararea judecatoreasca nr. …… din ………… pronuntata de …………. sau cu ordonanta procurorului nr. ……. din ………. data de ……………
   4. Unul din subiectii oficiali, respectiv un membru al completului de judecata, procuror ori persoana care a efectuat acte de urmarire penala ……….., in legatura cu cauza a carei revizuire o cer, a comis o infractiune in legatura cu aceasta cauza.
   Dovada savarsirii infractiunii si ca aceasta a determinat pronuntarea hotararii a carei revizuire o cer, inteleg s-o fac cu hotararea judecatoreasca nr. …….. din ……….. pronuntata de judecatoria (tribunalul) ………… sau cu ordonanta procurorului nr. ……….. din ………. sau cer sa se faca in cadrul acestei proceduri, pentru ca instanta judecatoreasca sau procurorul nu mai pot examina fondul cauzei, intrucat a intervenit amnistia sau prescriptia, caz in care dovada sustinerii mele o pot face cu orice mijloc de proba admis de lege in cadrul acestei proceduri.
   5. Prima hotarare retine vinovatia inculpatului(ei) si il condamna, iar prin a doua hotarare se retine nevinovatia lui (ei) si se pronunta achitarea hotararii a caror conciliere nu este posibila.
   Fiind vorba de o eroare judiciara de fond va rog sa efectuati procedura prealabila, sa constatati temeinicia cazului (sau cazurilor invocat(e) si sa inaintati intregul material instantei competente in vederea judecarii.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 393 si art. 394 lit. a, b, c sau e din Codul de procedura penala.
   In dovedirea cererii, inteleg sa ma servesc de urmatoarele probe: ………..
   Anexez copia hotararii penale supuse revizuirii.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRIM-PROCUROR
   AL PARCHETULUI DE PE LANGA ……………..

By MYLIFE