In metoda negocierilor se găsesc toate principiile care treb sa stea la baza relațiilor intre state. Organizarea negocierilor reprezintă afirmarea a 2 principii fundamentale: principiul abținerii statelor in RI de la folosirea forței sau amenințarea cu forța si principiul căruia isi vor rezolva pe cale pașnica diferențele dintre ele, in așa fel pacea si securitatea I nu sunt amenințate. Principiul suveranității reclama partenerii in măsura sa-si definească obiectivele si sa fixeze singuri valoarea pe care o atașează unui interes, unui rezultat in care sunt implicați. Principiul dreptului popoarelor devine condiția de baza prin care se asigura libertatea de alegere a unei soluții raionale. Principiul respectului reciproc devine una din regulile cardinale ale aplicării metodei care nu poate evolua intr-un climat de neîncredere a superiorității unui partener in raport cu altul. Nici un principiu nu-si reclama un loc atât de imp. in negocieri ca egalitatea parților. Principiul cooperării si al avantajului reciproc este strâns legat de obiectivul negocierilor. O alta idee proprie negocierilor este încrederea in acorduri si dorința de a le respecta, oglindita in principiul pacta sunt servanda. In vechime, caracterul sacru al tratatelor era conferit de religie. Toate principiile DI isi găsesc o reflectare in negocieri. Inegalitatea partenerilor, exercitarea de presiune, utilizarea șantajului si amenințărilor conduc la dialoguri care nu sunt negocieri decât cu numele, iar rezultatul atins nu este decât un acord impus. Unele principii: flexibilitatii-este fundamental caci nu exista situații care sa se repete identic, singura constanta este capacitatea negociatorului de a fi flexibil. Principiul anticipării-se refera la modul de anticipare a evoluției procesului de negociere. Princ. Documentarii-implica talentul de a vb puțin, a fi rabdător si a asculta explicațiile partenerului. Princ. Alternării acordurilor cu dezacordurile-este bine sa fim de acord cu partenerul ori de cite ori putem, cerând reale condiții pt. realizarea acordului final al procesului. Princ. Selectării temelor abordate. Talentul de a ne eschiva de la dezbaterea unor subiecte poate fi in folosul nostru sau al tuturor. Acest principiu se regăsește in altul si anume in cel al reciprocității.

By MYLIFE