Noţiunea descentralizării are o accepţie largă şi una restrănsă.  În sens larg, prin descentralizare se înţelege orice transfer de atribuţii  din plan central în plan local, indiferentr de procedeul folosit. În sens restrâns, descentralizarea este legată de procedeul de realizare a acestuia. Un procedeu analizat deja, este cel al transferului de atribuţii către unităţile administrativ – teritoriale ( descentralizarea teritorială). Al doilea procedeu al descentralizării este acela al serviciului public, când se realizează desprinderea unor servicii publice din competenţa centrală sau locală şi se conferă acestora personalitate juridică. 

By MYLIFE