Destrămarea structurilor statale ale fostei Uniuni Sovietice, dar şi puternicele transformări şi convulsii ale C.S.I. au strânsă legătură cu restructurarea economică şi cu o nouă orientare în politica externă au generat multiple fenomene nesociale, unele cu efecte deosebit de grave, altele scăpate complet de sub control, între care se remarcă europenizarea şi internaţionalizarea infractorilor şi a organizaţilor criminale.Organizaţiile criminale ruseşti sunt foarte puternice deoarece în ele acţionează de multe ori foşti militari care au luptat în Afganistan şi kazahstan, oameni cu experienţă şi foarte violenţi. “Organizaţia Rachine Brandwoiu se remarcă printre cele 9 grupări mafiote ruseşti şi este cea mai răspândită”.Una dintre formele de organizare criminală în care şi-au găsit loc cu predilecţie aceşti militari, au constituit grupările denumite „Racket” denumire cunoscută încă de pe vremea în care lumea interlopă americană era dominată de celebrul Al Capone.
            
 Aceste grupări sunt specializate în obligarea, prin mijloace deosebit de violente ori ameninţări grave, a patronilor prosperi să accepte „protecţia” împotriva altor bande de răufăcători sau infractori izolaţi, pretinzând periodic sume de bani foarte mari.
              În contextul criminalităţii din România anilor ’90, primele manifestări ale crimei organizate străine, pe teritoriul ţării  au aparţinut acestor grupări de „Racketi” care în marea lor înarmaţi cu arme de foc, au acţionat cu precădere împotriva unor conaţionali aflaţi la noi în interese de afaceri sau ca turişti.
              Aceste bande sunt foarte bine organizate, iar aproape în toate cazurile executarea acţiunilor sunt concepute în ţara de origine existând şi acţiuni de recuperare sau salvarea unor membrii ai bandei, recuperarea de bani de la datornici.
              În majoritatea cazurilor în care erau atacate autocare cu turişti, infractorii motivau pretinderea de bani sau bunuri ca reprezentând taxa de răsplătire a protecţiei pe care o acordau contra răufăcătorilor, cu adresă la grupuri de tâlhari români.
              Dincolo de mobilurile de ordin material circumscrise infracţiunilor de drept comun comise de grupările Racket, prin acţiunile acestora pot fi create premisele unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale îndeosebi în angrenarea în răfuieli deosebit de violente, între conflictele armate între grupări mari.
              Măsurile luate şi activităţile întreprinse s-au dovedit eficiente, drept urmare în România fenomenul Racket a scăzut de la un an la altul

By MYLIFE