Declaratiile si rezolutiile reprezinta puncte de vedere politice convergente ale statelor, ce au deschis calea pentru adoptarea unor conventii internationale privind protectia internationala a drepturilor omului. Aceste instrumente ce trateaza fie problematica de ansamblu a materiei (ex: ,,Pactele drepturilor omului”), fie anumite aspecte concrete (ex: drepturile femeii, combaterea genocidului, etc) reafirma si dezvolta normele de drept international existente in aceasta materie.
         In privinta conventiilor, pactelor si altor forme concrete de manifestare juridica, esentiale sunt in privinta tematicii aratate:
       Convetia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, amendata prin Protocolul nr 11, intrata in vigoare la 1 noiembrie 1998;
       Protocolul nr. 11 la Conventia de Aparare a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale;
       Declaratia Universala a Drepturilor Omului adoptata si proclamata de Adunarea Generala a ONU prin rezolutia 217 A (III) din 10 decembrie 1948;
       Pactul international cu privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale adoptat si deschis spre semnare de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 16 dec. 1966 prin Rezolutia 2200 A (XXI);
       Pactul international cu privire la Drepturile Civile si Politice; adoptat si deschis spre semnare de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966, intrat  in vigoare la 23 martie 1976;
       Protocolul facultativ la pactul international cu privire la drepturile civile si politice. Adoptat deschis  spre semnare de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 2200 (XXI) din 16 decembrie1966;
       Al doilea protocol facultativ la pactul international cu privire la drepturile civile si politice, vizand abolire pedepsei cu moartea : adoptat prin rezolutie a Adunarii generale a ONU in cea de-a 44-a sesiune a acesteia, la 15 decembrie 1989;
       Statutul Consiliului Europei semnat la Londra in 5 mai 1949, intrat in vigoare la 3 august 1949, modificat prin procesele verbale ale Secretarului General al Consiliului Europei;
       Conferinta pentru Securitate si Cooperare in Europa – Bucuresti 1975;
       Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: adoptat la Paris la 20 martie 1952, intrat in vigoare la 18 mai 1954;
       Protocolul nr 4 la Conventie, incheiat la Strasbourg la 16 aprilie 1983;
       Protocolul nr 6 la Conventie, incheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983;
       Protocolul nr 7 la Convetie, incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984;
       Convetia Culturala Europeana, adoptata la Paris la 19 decembrie 1954;
       Carta Sociala Europeana revizuita adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996.
De subliniat ca ratificarea lor implica asumarea de catre state a obligatiilor inscrise in acestea. Acest fapt echivaleaza cu includerea in dreptul intern.
 In  cazul Romaniei, ratificarea documentelor prezentate s-a realizat prin adoptarea urmatoarelor legi sau decrete:
       Decretul nr. 212 publicat de ,,Buletinul Oficial al Romaniei’’ partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.
       Lege nr. 39 publicata in ,,Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 193 din 30 iunie 1993 de ratificare a Protocolului la 28 iunie1993,.
       Legea nr.7 publicata in ,,Monitorul Oficial al Romaniei” partea I, nr. 18 din 26 ianuarie 1991 de ratificare a Protocolului la 25 ianuarie 1991.
       Legea nr. 64 din 4 octombrie 1993, publicata in ,,Monitorul Oficial“ nr. 238 din 4 octombrie 1993 de ratificare a Statutului.
       Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicata in ,,Monitorul Oficil” nr. 135 din 31 mai 1994 de ratificare a Conventiei si Protocoalelor sale aditionale.  
       Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicata in ,,Monitorul Oficial”, Partea I nr. 35 din 31 mai 1994 de ratificare a Protocolului.
       Legea nr. 77/dec 1991 publicata in ,,Monitorul Oficial”, Partea I nr. 258 din 20 dec 1991 de aderare a Romaniei la Convetie.                 
       Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicata in ,,Monitorul Oficial”, Partea I nr. 193 din 4 mai 1999 de ratificare a Cartei.
         De subliniat ca toate aceste instrumente juridice (conventii, pacte, protocoale) sunt rod al recunoasterii de catre state (inclusiv Romania) a importantei universale a drepturilor omului si libertatilor sale fundamentele, ,,a caror respectare este un factor esential al pacii, justitiei si bunastarii necesare pentru  a asigura dezvoltarea relatiilor amicale si a cooperarii dintre ele, ca si intre toate statele”

By MYLIFE