Axa Nord-sud este o divizare convenţională socio-economică şi politică care există între ţările cu un grad înalt de dezvoltare economică (Nord) şi statele în curs de dezvoltare şi sărace (Sud). Din categoria Nord fac parte statele G8, precum şi membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU. Interdependenţa Nord-sud există pe mai multe planuri. Din punct de vedere economic, Nordul este mai dezvoltat, dar o mare parte a resurselor şi materiei prime provine anume din Sud, în acest fel Axa devenind complementară. Este foarte important şi fenomenul demografic: populaţia Nordului se află într-un proces continui de îmbătrânire şi stagnare, în opoziţie cu populaţia Sudului aflată în creştere permanentă. Legătura care derivă din această realitate este migraţia intensă a populaţiei Sudului în ţările Nordului, bazată pe două motive: căutarea unui nivel de trai mai bun şi lipsa de braţe de muncă în Nord. Un alt fenomen destul de important care demonstrează dependenţa Nord-sud pe plan demografic este activitatea corporaţiilor transnaţionale şi deschiderea unor mari concernuri de către „nordişti” în Sud. Acest fapt este condiţionat de costurile mult mai mici de salarizare în statele „sudice”. Un al treilea domeniu este politico-ideologic. Elementul de bază al acestui domeniu este exportul de democraţie din Nord spre Sud. De cele mai multe ori, marile economii ale Nordului alocă resurse financiare enorme pentru democratizarea Sudului, dar în mare parte acesta mai mult seamănă cu imixtiune în treburile interne ale statelor decât intenţie sinceră de promovare a drepturilor şi libertăților fundamentale. Totodată, trebuie de menţionat faptul că respectiva divizare îşi pierde treptat din esenţă. Aceasta se întâmplă datorită procesului de creştere economică a unor state din Sud şi migrarea lor logică în categoria Nordului. De acea, este din ce în ce mai dificil de a cataloga apartenenţa unui sau altui stat la una din categoriile Nord sau Sud, acestea rămânând totuşi a fi utilizate pentru o mai uşoară sistematizare a problemelor ce ţin de geopolitică şi relaţii internaţionale.

By andrei