Securitatea include aspecte politice, economice, societale, de mediu alături de cele militare, aceasta fiind definită, implicit, în termeni internaţionali mult mai evidenţi. Credem că unele din cele mai sugestive definiţii ar fi următoarele: „O naţiune are asigurată securitatea în măsura în care nu este în pericol de a trebui să-şi sacrifice valorile fundamentale dacă doreşte să evite viitorul şi are capacitatea, dacă este provocată, să şi le conserve prin obţinerea victoriei într-un asemenea război“ (Walter Lippmann). „Securitatea, într-un sens obiectiv, măsoară absenţa ameninţărilor la adresa unor valori dobândite şi în sens subiectiv, absenţa temerilor că aceste valori vor fi supuse unor atacuri“ (Arnold Wolfers). „În cazul securităţii, discuţia priveşte preocuparea de a fi liberi de ameninţări. Când această discuţie se poartă în contextul unui sistem internaţional, securitatea vizează capacitatea statelor şi societăţilor de a-şi menţine identitatea, independenţa şi integritatea funcţională“ (Barry Buzan). Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului moldovenesc şi este un obiectiv al guvernării. Obiectivele securităţii naţionale al Republicii Moldova sunt de a asigura şi a apăra independenţa, suveranitatea, integritatea teritorială, ordinea constituţională, dezvoltarea democratică, securitatea internă şi de a consolida statalitatea Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens, revine apărării şi promovării valorilor, intereselor şi obiectivelor naţionale. Securitatea naţională nu este numai securitatea statului, ci şi securitatea societăţii şi cetăţenilor Republicii Moldova, atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi peste hotarele acesteia. Securitatea naţională a Republicii Moldova se realizează prin măsuri adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă şi militară, prin activitatea de informaţii, contrainformaţii, precum şi prin gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile dreptului internaţional. Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova constituie documentul care reflectă evaluarea generală a mediului de securitate pe plan naţional şi internaţional în care operează Republica Moldova şi defineşte scopul securităţii naţionale, liniile directorii de bază pentru securitatea naţională, valorile şi principiile generale ce urmează a fi protejate de statul şi societatea moldoveană. Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova este un sistem de idei, care conturează priorităţile statului în domeniul securităţii naţionale. Documentul corespunde rigorilor internaţionale şi stabileşte clar statutul de neutralitate constituţională a Republicii Moldova. La elaborarea lui au fost luate în calcul experienţa mai multor state (ţările baltice, Ungaria, Georgia, Polonia, Macedonia, Bulgaria, Cehia), concepţiile şi viziunile conceptuale de securitate ale unor state neutre (Finlanda, Austria, Suedia), precum şi studiile unor centre de cercetări specializate din Marea Britanie, SUA şi Canada. Concepţia lansează mesajul politic pe care Uniunea Europeană şi partenerii occidentali îl aşteaptă de la Republica Moldova şi consfinţeşte ireversibilitatea cursului de transformare a ţării noastre într-un stat de drept, democratic, european. Totodată, adoptarea noii concepţii constituie un obiectiv prevăzut de Planul Individual de Acţiuni din cadrul Parteneriatului Republica Moldova – NATO privind perfecţionarea bazei politico-juridice a sistemului de securitate naţională şi de apărare al Republicii Moldova, bază necesară pentru realizarea reformelor corespunzătoare în aceste sectoare. Din punct de vedere structural, proiectul cuprinde patru capitole. Capitolul 1 stabileşte obiectivele ce urmează a fi atinse în vederea asigurării securităţii naţionale, liniile directoare de bază ale politicii de securitate a Republicii Moldova, valorile generale, principiile, riscurile şi vulnerabilităţile în acest domeniu. Sînt reflectate, de asemenea, caracterul complex şi interdependent al securităţii, principalele ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova ce urmează a fi luate în calcul în vederea asigurării securităţii ei. Capitolul 2 este consacrat cooperării internaţionale a Republicii Moldova în calitate de instrument de asigurare a securităţii naţionale. Din această perspectivă este stabilită interconexiunea organică dintre politica internă şi cea externă a statului. De rînd cu referinţele la procesul de integrare în Uniunea Europeană şi la cooperarea pe plan regional, acest capitol se referă explicit şi la relaţiile Republicii Moldova cu statele vecine. Capitolul 3 se referă la sistemul menit să asigure starea de securitate naţională a Republicii Moldova, cu specificarea procesului de reformare a acestui sistem. Capitolul 4 fixează perspectivele adoptării Strategiei Securităţii Naţionale şi face referinţă la conţinutul acestui document.

By MYLIFE