DECIZIE DE DESFACERE
A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Nr. ……………….. din ………………..
Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DISPUN:
1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6).
2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere.
3. Impotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca, cel in cauza se poate adresa cu contestatie la7) …………………………………. in termen de 30 de zile de la comunicare.
ANGAJATOR,
VIZAT
OF. JURIDIC
            NOTE
1.       Motivele desfacerii contractului de munca cu indicarea actului de constatare.
2.       Avizele sau – dupa caz – aprobarea ori hotararea cerute de art. 132 din Codul muncii in desfacerea contractului individual de munca.
3.       Se vor indica textele legale in temeiul carora se decide desfacerea contractului de munca.
4.       Compartimentul in care isi desfasoara activitatea.
5.       In contractul Colectiv de munca la nivel national pe anul 1999/2000 termenul este de 20 de zile lucratoare (art. 74 alin. 2) .
6.       Pentru cazurile de desfacere a contractului individual de munca prevazute la art. 130 lit. g-l din Codul muncii, mentiunea privind avizul nu se reitereaza in decizie.
7.       Se indica organul competent sa solutioneze contestatia.

By MYLIFE