ACTOR=oricine poate juca un rol într-un sistem social. ACTOR INTERNAŢIONAL=se referă la orice structură socială, capabilă de a acţiona şi a influenţa SI sau mondial. Există Actori Globali/Transnaţionali Publici (Organizaţii Interguvernamentale Universale—ONU, CIJ, Mondială, UNESCO), regionale (UE, NATO) şi Asociaţii Non-profit semi-private – ONG-uri internaţionale (Crucea Roşie, Medecins sans Frontieres, Caritas), Corporaţii/Bănci private pentru Profit, şi Corporaţii Multinaționale (WallMart, British Petroleum, Exxon Mobil, General Electric). Cei mai importanţi (în special evidenţiaţi de paradigma realistă a RI) sunt actorii statali – guvernele centrale ale statelor suverane. Acestea au grijă în primul rând de bunăstarea societăţilor pe care le administrează. Dar, prin politica lor externă au impact şi asupra altor guverne, asupra societăţilor altor state, şi asupra sistemului internaţional din care fac parte. Aceşti actori sunt unicii în drept, până la momentul actual, să înceapă război împotriva egalilor lor. Alţi actori: *societăţile civile din fiece stat (şi problemele de gen război civil). Altă clasificare: *indivizi,*grupuri organizate,*guvernul central,*societatea ca întreg,*statul,*sistemul internaţional; componentele societale: opinia publică, grupuri de interes, partide politice, think tanks, oficialii publici însărcinaţi în politica externă.

By MYLIFE