Regula de comandă  stabilirea procedurilor de fundamentare a momentelor în care trebuie reîntregite stocurile şi în ce cantitate precum şi frecvenţa verificării lor , astfel încât să se poată stabili dacă este nevoie să se lanseze un nou lot.
Etapele elaborării şi utilizării regulii de comandă sunt :
1. Determinarea celei mai convenabile metode de previziune a cererii pentru produsele finite sau a consumului .
Metodele ce se pot folosi sunt :
– prognoza independentă  folosită pentru produsele noi sau când consumurile din perioadele precedente sunt nerelevante
– metoda pe baza contractelor existente  folosită când acestea acoperă o bună parte din capacitatea de producţie a întreprinderii
– prognoza pe baza consumurilor din perioadele precedente
– prognoza pe baza consumurilor statistice  ajustate cu cererea viitoare şi în funcţie de influenţa altor factori
2. Determinarea intervalelor de timp necesare pentru refacerea stocurilor
Intervalul de timp este format din perioada cuprinsă între momentul în care apare necesitatea lansării unui nou lot şi cel în care acesta intră în stoc şi poate fi utilizat.
Această perioadă este formată din :
– intervalul dintre momentul în care piesele sunt scoase din magazie şi momentul în care acest fenomen se concretizează în evidenţe
– perioada dintre înregistrarea efectivă în evidenţe şi reexaminarea necesităţii de a se lansa o nouă comandă
– timpul necesar întocmirii documentaţiei de lansare
– timpul de la lansare şi până la intrarea în stoc
3. Stabilirea cantităţilor ce se vor lansa . Aceste cantităţi sunt determinate de :
– cheltuielile de depozitare şi păstrare
– cheltuielile administrative legate de lansare
– cheltuielile de pregătire – încheiere a locurilor de muncă
– riscurile privind pierderile datorate unor ………………..
4. Stabilirea criteriilor de decizie asupra momentului lansării
Regula trebuie să precizeze momentul sau indicatorului de la a cărui apariţie urmează să se lanseze un nou lot ţinând cont de intervalul de timp necesar refacerii stocului . Aceste criterii pot fi în funcţie de timp şi în unităţi fizice.

By MYLIFE