Opţiunile diferă de contractele futures şi după modul de lichidare a poziţiilor. Ieşirea dintr-o astfel de poziţie presupune trei alternative:
1. Exercitarea opţiunii care devine un contract futures
Această alternativă este posibilă numai pentru deţinătorii de opţiuni. Dacă deţinătorul unei opţiuni vrea să o exercite, va adopta o poziţie futures la preţul de exercitare – long futures pentru call, short futures pentru put. Când se exercită opţiunea, Casa de Compensaţie stabileşte o poziţie inversă, aleasă la întâmplare dintre vânzătorii de opţiuni.
2. Compensarea ei
Dacă opţiunea a crescut în valoare se poate realiza profit prin simpla ei vânzare pe piaţa. Similar, vânzarea unei opţiuni poate să elimine expunerea la pierderi sau să protejeze o parte din venitul din primă răscumpărând opţiunea şi lichidând poziţia.
Tranzacţia opusă se referă la iniţierea unei operaţiuni de bursă inversă celei iniţiale (cumpărătorul iniţiază o vânzare iar vânzătorul iniţiază o cumpărare) pentru acelaşi tip de operaţiune, cu aceeaşi scadenţă şi cu acelaşi preţ de exercitare.
Tranzacţieiniţialăde lichidareOpţiuni CALLCumpărătorCumpără o opţiune CALLVinde o opţiune CALLVânzătorVinde o opţiune CALLCumpără o opţiune CALLOpţiuni PUTCumpărătorCumpără o opţiune PUTVinde o opţiune PUTVânzătorVinde o opţiune PUTCumpără o opţiune PUT
3. Aşteptarea până la scadenţă
Dacă opţiunea este în afara banilor, aceasta este cea mai logică soluţie; dacă deţii o opţiune în bani ea va fi automat exercitată la scadenţă. La scadenţă, clasificarea opţiunilor în bani, la bani sau în afara banilor se face în raport cu valoarea indicelui BET(ROL) comunicată de Bursa de Valori Bucureşti în ultima zi de valabilitate a contractului pentru opţiunile pe contractul futures BET(ROL) şi în raport de cotaţiile oficiale pentru USD şi Euro, comunicate de Banca Naţionala a României la scadenţa opţiunilor pe contractul futures ROL/USD si EURO/USD.

By MYLIFE