Opţiunea sunt contracte standardizate care dau cumpărătorului dreptul dar nu şi obligaţia de a cumpăra sau vinde activul suport la un preţ predeterminat, numit preţ de exercitare, contra unei sume plătite vânzătorului la încheierea contractului, numită primă, în cadrul unei perioade specificate de timp.  În cazul opţiunilor pe contracte futures pe indici bursieri, instrumentul financiar suport este o poziţie long sau short pe contractul futures.Ceea ce este important de reţinut este că opţiunile call şi put sunt contracte complet separate şi distincte care oferă drepturi diferite. Ele nu sunt părţi opuse ale aceleiaşi tranzacţii.  Opţiune callOpţiune putCumpărător opţiuneObţine dreptul de a cumpăra activul suport al opţiunii la preţul de exercitare prestabilit.Obţine dreptul de a vinde activul suport al opţiunii la preţul de exercitare prestabilit. Vânzător opţiuneSe obligă ca în momentul în care cumpărătorul îşi exercită dreptul de a cumpăra să devină vânzător al activului suport la preţul de exercitareSe obligă ca în momentul în care cumpărătorul îşi exercită dreptul de a vinde, să devină cumpărător al activului suport la preţul de exercitare
Dacă dreptul deţinut nu este exercitat în perioada de valabilitate, atunci acest drept este pierdut.
În funcţie de momentul în care se poate realiza exercitarea, opţiunile se clasifică în două categorii:
– opţiuni europene care pot fi exercitate numai la scadenţa opţiunii;
– opţiuni americane care pot fi exercitate oricând până la scadenţa opţiunii.
Opţiunile se identifică după următoarele elemente:
– tipul opţiunii: call sau put;
– activul de bază al opţiunii: codificat conform normelor fiecărei burse;
– luna de scadenţă a opţiunii: codificată după primele trei litere.
Folosind datele de mai sus, se poate spune că o opţiune put pe contractul futures pe indicele BET(ROL) cu scadenţa în luna decembrie, are următoarea identificare:„PUT BET(ROL) DEC”.
Opţiunile identificate conform procedurii de mai sus denumită T.A.S.(Tip, Activ, Scadenţă) sunt structurate pe clase. Aceasta înseamnă că opţiunile care au acelaşi T.A.S. se grupează într-o „clasă de opţiuni”, orice modificare a unuia din cele trei elemente ducând la încadrarea opţiunii într-o altă clasă.
Un alt criteriu de identificare urmăreşte selectarea opţiunilor din aceeaşi clasă în funcţie de preţul de exercitare. Conform acestui criteriu, toate opţiunile dintr-o clasă care au acelaşi preţ de exercitare se grupează într-o „serie de opţiuni”.
În timp ce contractul futures pe indici oferă multe posibilităţi noi şi unice de tranzacţionare, opţiunile pe aceste contracte futures multiplică oportunităţile fiecărui agent. Aceste contracte sunt atractive pentru că oferă câteva avantaje incontestabile faţă de alte instrumente bursiere şi extrabursiere:
Sunt flexibile
Aproape sub orice scenariu de piaţă imaginabil – creşterea preţurilor, scăderea preţurilor sau chiar preţuri stabile – opţiunile pe contractele futures pot ajuta la realizarea obiectivelor de tranzacţionare şi management al riscului;
Sunt multifuncţionale
Chiar dacă un client nu şi-a format o opinie privind evoluţia pieţei, el poate profita de modificarea volatilităţii pieţei, de trecerea timpului până la scadenţă ori de schimbarea altor elemente specifice opţiunilor;
Pot fi obţinute câştiguri nelimitate prin asumarea de riscuri limitate
Dacă se cumpără o opţiune, expunerea este limitată la preţul plătit pentru acea opţiune. În acelaşi timp, profitul potenţial este virtual nelimitat;
Sunt standardizate
Regulile specifice unei burse oferă un grad mare de siguranţă care nu se regăseşte pe nici un alt tip de piaţă.
3.3.2. Valoarea intrinsecă şi valoarea timp
Preţul plătit pentru o opţiune se numeşte primă. Ea este singura trăsătură variabilă a opţiunii şi depinde de condiţiile pieţei ca volatilitatea, durata până la scadenţă şi alţi factori. Ceilalţi termeni ai opţiunii sunt predeterminaţi, inclusiv lunile de contract şi preţul de exerciţiu.
Preţul opţiunii pe contracte futures având ca suport indicele, ca şi la contractele futures pe indici bursieri este exprimat în puncte. Un punct futures la BMFMS este valoric egal cu un punct de opţiune (de exemplu,1 punct = 10.000 lei).
Fluctuaţia minimă a preţului este 0,1 puncte. Prima unui contract pe opţiuni este negociată în ringul de tranzacţionare. În timp ce valoarea sa este determinată prin licitaţie prin strigare, prima are la bază două componente importante :
– valoarea intrinsecă
– valoarea timp.
Valoarea intrinsecă este uşor de calculat. Ea reprezintă suma care poate fi realizată dacă s-ar cumpăra şi exercita imediat o opţiune. Altfel spus, valoarea intrinsecă reflectă relaţia dintre preţul de exercitare al opţiunii şi preţul contractului futures suport.
Dacă de exemplu,  un contract futures pe un indice este cotat în prezent la 395, deţinerea unei opţiuni call cu preţ de exercitare 380, dă dreptul să se adopte o poziţie long futures la acest preţ care este cu 15 puncte sub preţul futures curent al indicelui.
Daca ulterior preţul futures al indicelui scade la 390, valoarea intrinsecă a opţiunii scade la 10 puncte.
Un alt mod de a descrie o opţiune care are valoare intrinsecă este a spune că opţiunea este în bani. Opţiunile pot fi şi la bani (preţul de exercitare egalează preţul futures) sau în afara banilor (opţiunea nu are valoare intrinsecă şi nu poate fi profitabilă la scadenţă).
Opţiunile call sunt în afara banilor când preţul contractului futures suport este mai mic decât preţul lor de exercitare.
(Valoarea Intrinsecă = Preţul Activului Suport – Preţul de Exercitare a Opţiunii)
Opţiunile put sunt în afara banilor când preţul contractului futures este mai mare decât preţul lor de exercitare.
(Valoarea Intrinsecă = Preţul de Exercitare a Opţiunii – Preţul Activului Suport)
Opţiuni call                                       Opţiuni put
În bani                   Preţ futures > Preţ exercitare              Preţ futures < Preţ exercitare
La bani                  Preţ futures = Preţ exercitare              Preţ futures = Preţ exercitare
În afara banilor      Preţ futures < Preţ exercitare              Preţ futures > Preţ exercitare
Valoarea timp, numită şi valoare extrinsecă, reflectă suma de bani care este dorită a fi plătită în speranţa că o opţiune va aduce profit la scadenţă sau înainte de scadenţă. Cu alte cuvinte, chiar şi opţiunile în afara banilor au un preţ pentru că ele pot ajunge în bani la un moment dat, în timpul vieţii lor. Valoarea timp a unei opţiuni scade pe măsură ce se apropie de scadenţă, iar la scadenţă valoarea timp va dispărea – orice primă rămasă va consta în întregime din valoare intrinsecă.

By MYLIFE