Descoperirile arheologice aparţinând culturii mayaşe sunt apreciate mai ales din punct de vedere al arhitecturii şi ornamentelor. Aceste oraşe-sate erau centrul puterii regilor-preoţi care administrau bazându-se pe supunerea celor care credeau în ei. Multe oraşe şi centre de ceremonii care au fost descoperite până acum sunt pe teritoriul Mexicului (statele Campeche şi Yucatan) şi mai la sud, în Honduras, în America Centrală. Oraşele nu s-au dezvoltat toate în acelaşi timp. La apogeul culturii, 250-900 d.Ch., zonele joase au fost martorele dezvoltării oraşelor precum Tikal, aşezat în mijlocul districtului Peten din Guatemala.
După ce zonele joase au fost cucerite” de oraşe, s-a ajuns cu construcţiile până în peninsula Yucatan, acolo unde oraşele în stil Puuc şi-au cunoscut momentul de glorie. Fiecare oraş mayaş oferă un stil unic, deşi între regiuni şi epoci au existat unele elemente commune. Ruinele oraşelor apar brusc din jungla deasă, dar nu poţi decât să admiri munca inginerească de aprovizionare cu apă a locuitorilor acestora, stucaturile etc., realizări care au fost martore tăcute la cea mai mare civilizaţie.
Mayaşii aveau cel mai avansat calendar, o reţea de drumuri ce acoperea întreaga zonă, păstrând legăturile şi permiţând dezvoltarea comerţului între oraşe. Numele vechilor oraşe nu s-au păstrat. Cele care se folosesc astăzi sunt date de către exploratori, misionari sau arheologi. Unul dintre puţinele nume prehispatice care s-au păstrat este:Chichen Itza (Vrăjitorul Apelor).
                Tikal
            Uriaşa esplanadă a oraşului cuprinde 3 platforme pe care s-au construit clădirile piramidale, atât de des întâlnite în oraşele mayaşe. 10 astlfel de clădiri au fost construite in manieră simetrică, către est şi vest. În centru şi în sud mai sunt nişte platforme care nu fac decât să menţină atmosfera maiestuoasă. Văzut de la distanţă, oraşiul pare că se înalţă din marea de verdeaţă a pădurii tropicale. Templele se ridică graţioase din junglă, cu ziduri aproape verticale, cu baza şi colţuri modelate, accentuân senzaţia de înălţime. Muchiile acoperişurilor au ceva specific în Tikal. Scările care urcă pe faţada scărilor, fără suport lateral sporeşte parcă înălţimea clădirilor.
Unele palate au cвte două rânduri de camere doar la primul etaj, dar s-au descoperit şi clădiri impozante, cu cinci etaje. Se pare că cei care au construit oraşul doreau să ajungă mai aproape de cer şi de zeii lor. Ei au construit cele mai înalte clădiri din America antică, unul din temple ajungând până la 70m înălţime. Lespezile de piatră apar foarte des în Tikal. Până astăzi, mai mult de 80 de astfel de lespezi au fost descoperite, patru dintre ele având sculpuri în relief reprezentând figuri umane, hieroglife şi numerotarea timpului. Este posibil ca lespezile care nu au fost sculptate să fi fost pictate, dar trecerea nemiloasă a timpului să fi şters mesajele comemoralite scrise pe ele.
               Palanke
Este situat la nord de Sierra de Chiapas, pe un platou care se оntinde pвnă spre câmpie. Palanke  este unul dintre cele mai vestice oarşe mayaşe, excepţie făcând doar Comalcalco. Primele vestigiile descoperite aici arată că această zonă afost ocupată începând din secolul 4, dar n-a atins culmile dezvoltării decât trei secole mai târziu. Tavanele clădirilor – bolte false – amintesc de colibele de stuf în care au locuit multe dintre familiile mayaşe. Muchiile acoperişurilor sunt spaţuioase şi sunt folosite ca ornamente. De admirat la Palanke, mai mult decât orice altceva, sunt stucaturile, cu caracteristici specifice. Palatul a fost construit pe o platformă trapezoidală de 100x75m şi cu înălţimi care compensau neregularităţile relefului. Băile cu aburi şi instalaţiile de distribuţie a apei care au fost descoperita în palat, conduce la ideea că el a fost folosit ca locuinţă la vremea sa. Turnul palatului care pare să fi servit şi ca turn de observaţie, creează un profil distinct, deşi se crede că forma lui originală n-a fost păstrată atunci când a fost restaurat.
Decoraţiunile în relief, modelate în stuc, ating perfecţiunea în Palenke. Stucul este o pastă fină obţinută din var amestecat cu puţin nisip, care se aplică peste un suport de piatră, atârnat pe un perete sau tavan. Multe interioare au fost decorate cu stucaturi şi mai apoi pictate. Cea mai spectaculoasă reprezentare este cea a zeului morţii, având un realism dramatic. Un alt exemplu bun pentru acest fel de ornament a fost găsit într-una dintre camerele palatului unde, deasupra pragului de sus al uşii a fost modelat un preot mayaş. În interiorul palatului, trei serii de scări sunt decorate cu hieroglife şi diverse reprezentări numerologice. Felul în care acestea au fost lucrate, le situează deasupra altor minuni descoperite aici.
               Uxmal
            Oraşul a început să fie construit în sec. 6 d.Ch., dar efortul a durat 600 de ani. El este cel mai important oraş al statului Maya construit în stil Puuc. Acest nume vine de la nişte înălţimi, coline situate în apropiere pe care yucatanii le numesc Sierra Puuc. Partea de jos a clădirilor din oraş este nedecorată, iar cea de  sus este încadrată de mozaicuri elaborate, măşti sculptate care îl reprezintă pe zeul ploii – Chac. Clădirile din Uxmal sunt uriale, nu sunt înalte dar au ceva care oferă eleganţa şi sobrietate. Culorile mozaicului din var se armonizează cu împrejurimile. Piramida Vrăjitorului estee un templu cu baza masivă şi de formă eliptică, cu taluz înclinat. Scara – protejată de rânduri de măşti sculptate în piatră – urcă până în vârful templului, foarte sobru decorat. Aşezarea a 4 palate lungi, creazo o curte interioară de 80x70m. Ca să ajungi la ea, trebuie să treci pe sub un arc, situat la jumătatea către partea de sud a complexului. În această parte se află o terasă înaltă de 6 m, la care se ajunge pe o scară solidă. Faţadele clădirilor care formează acea curte interioară sunt decorate cu complicate reprezentări de colibe, măşti rectangurale ale lui Chac, cu impunătoare ornamente precum volte scultate, grilaje, mici columne, reprezentări antropomorfe diverse.
Palatul guvernatorului a fost construit pe o platformă divizată în trei la care se ajunge urcând o scară. Zidurile sunt terminate cu cornişe in formă de buclă (capete de şerpi). Fiecare dintre cele 3  secţiuni sunt divizate cu măşti ale lui Chac.decoraţiunile includ reprezentări de animale  marine, reţele şi noduri, măşti şi şerpi afrontaţi. Spre exteriorul terasei, in afara palatului, se află Casa Ţestoaselor, cu faţade simple, frize şi mici columne, înconjurate de dantele de piatră şi reprezentări ale unor ţestoase, ancorate de la un acoperiş la altul.

   Sayil

Chiar оn mijlocul densei jungle guatemaleze, оn districtul El Peten, a prosperat unul dintre cele mai mari oraşe antice mayaşe:sayil. Construcţia lui se întinde pe 1200 de ani, din sec.3 până în sec.9 el definindu-şi arhitectura specifică: temle şi palate cu mai multe etaje. Lintelurile şi canaturi fin sculptate sunt desigur găsite în Sayil. Centrul oraşului se mândreşte cu câteva clădiri în stil Puuc. Observatorul – după cum îi spune şi numele – era olosit la observarea fenomenelor astronomice. Folosindu-se de instrumente rudimentare preoţii reuşeau să ducă la bun spârşit însărcinările, ei dezvoltând un calendar mai precis decât cel al lui Gregorian pe care noi îl folosim astăzi.

   Labna

Ceea ce a dat faima oraşului a fost arcul care lega două curţi interioare. Acesta a fost primul lucru văzut de norocoşii călători care au ajuns aici. Către sfârşitul esplanadei, Edificiul Columnelor permite astăzi, accesul către un chultul – un rezervor subteran în care era depozitată apa de ploaie, folosită pentru nevoi personale, inclusiv pentru baie.
   Tulum
Tulum, оn limba mayaşă înseamnă “zid” şi este oraşul modern construit pe locul vechiului oraş Zama (răsărit). El a fost construit pe un promontoriu aproape de Chetumal, capitala statului Quintana Roo, pe coasta mexicană la Marea Caraibelor. Oraşul este protejat de ziduri puternice, înalte de 6m. el a atins apogeul pe la 1200 d.Ch. şi încă mai prospera când au sosit spaniolii. Ei au fost uimiţi de frumuseţea şi de durabilitatea oraşului. Trebuie să fi fost un important nod commercial. Templele şi clădirile administrative sunt situate în interiorul fortăreţei.

By andrei