Categoriile de contract la termen: forward (anticipate) si futures (viitoare)
Contract forward – cumparatorul se obliga sa cumpere o anumita marfa sau valoare la un pret stabilit in momentul incheierii contractului la o scadenta fixa.
Deosebiri futures – forward:
– intr-un contract futures conditiile sunt standardizate
– contractul futures are un anumit termen de executie (o luna in care se face lichidarea)
– valoarea contractului: este fixa pt. forword si este variabila pt. futures
Importanta pietei futures:
– este o sursa de informare pt oamenii de afaceri
– realizarea de tranzactii pt. obtinerea de profit
– acoperirea riscurilor prin operatiuni de hedging.
Operatiuni speculative: la scadere si la crestere

Operatiuni de acoperire (hedging):
– operatiunea din bursa este acoperita cu marfa
– vânzarea sau cumpararea cauta sa se protejeze de variatia nefavorabila a pretului prin incheierea de contracte futures (hedging – de vânzare sau de cumparare)

Operatiuni de spreading – doua parti opuse pe piatele futures,contractele respective având scadente diferite.

2. Futures cu instrumente financiar-valutare
Operatiuni:
– operatiuni spot (incheierea contractului si executarea imediata)
– operatiuni forword (executarea lui la un termen ulterior)
– operatiuni futures (executarea la un termen ulterior dar mecanisme specifice)

Detalii specifice contr. futures pe valute
– contr. standardizate, negociaza numai pretul
– contr. beneficiaza pe o piata secundara, unde pot fi lichidate inainte de scadenta, la o valoare de piata
– se realizeaza in marja
– se realizeaza cu scop speculativ sau de acoperire a riscurilor

Avantajele contr. futures pe valute:
– garantie redusa in raport cu val. tranz.
– rapiditate in incheierea si lichidarea contr.
– grad inalt de lichiditate

Op. futures pe rata dobanzii
– un angajament de a livra/primi la o data viitoare un activ fin., la o rata a dob. stabilita in momentul incheierii contractului.
Activele folosite: bonurile de tezaur (T-bills), eurodolarii, obligatiuni de tezaur (T-bands)

3. Futures cu instr. sintetice
Op. futures pe indici de bursa reprez. vanz. sau cump. indicelui la cursul futures al bursei si cedarea/primirea la scadenta a unei sume cash in val. egala cu produsul dintre un anumit multiplicator si dif. dintre:
a) val. indicelui in ultima zi de tranzactie a contr. ; b) pretul contr. futures.
Daca indicele este sup. pretului futures, cei cu pozitii short vor plati pe cei cu pozitii long.
Contr. futures pe “cosuri”

By MYLIFE