Calculul nevoii de fond de rulment din exploatare se poate face si prin folosirea ratelor de gestiune, stabilite ca raport intre un stoc si un flux de aceeasi natura. Aceste rate se calculeaza pentru elementele de activ si pasiv care definesc continutul nevoii de rulment.
a) Rata globala a nevoii de fond de rulment:
RgNFR = NFR x 360 / CA

Aceasta rata permite aprecierea globala a nevoii de fond de rulment in raport cu volumul de activitate.
b) Ratele de gestiune de activ:
Ratele de gestiune a stocurilor se calculeaza, in masura in care este posibil, pe fiecare categorie de stoc in parte, astfel:
 Rata stocului de marfuri:
Rmf = Stoc de marfuri x 360/ Costul de cumparare al marfurilor vandute
 Rata produselor finite:
Rpf = Stoc de produse finite x 360 / Costul de productie
 Rata creditului – clienti:
Rcc = Clienti x 360 / CA
c)Rate de gestiune de pasiv:
Rata creditului furnizori:
Rcf = Furnizori din exploatare x 360/ Intrari (cumparari) de marfuri
Aceasta metoda de determinare a nevoii de fond de rulment e cunoscuta in teoria economica sub denumirea de “metoda expertilor contabili” .

By MYLIFE