Dupa specificul si caracterul normei incalcate si tipul raportului juridic in cadrul careia a avut loc incalcarea legii, se disting mai multe forme de raspundere juridica :
– penala ; – civila ; – disciplinara.
– administrativa ; – materiala ;
In domeniul protectiei terenurilor, raspunderea juridical pote imbraca formele r. contraventionale , civile, penale s.a.
Contraventionala – consta in aplicarea de sanctiuni persoanei vinovate de incalcarea acelor dispozitii legale, care prevad si sanctioneaza contraventia.
Contraventia administrative – o fapta care atenteaza la personalitatea, la drepturile si interesele legitime ale PF si PJ , la proprietate, la ordinea de stat si ordinea publica, precum si alte fapte ilicite pentru care legislatia prevede raspunderea administrativa.
Obiectul contraventiei – il constituie valorile sociale, dr. si interesele legitime aparate prin norme de drept prin care li se aduce atingere.
Subiectul contraventiei – poate fi orice persoana care in conformitate cu legea este recunoscuta vinovata de comiterea contraventiei.
Latura obiectiva – a contraventiei o formeaza actiunea sau inactiunea producatoare de consecinte socialmente periculoase sau care ameninta valorile sociale.
Latura subiectiva – tine de aptitudinea psihica a contravienentului, fata de fapta savirsita si componentele ei care se exprima prin vinovatie.
Contraventiile sunt foarte diverse si in cadrul raporturilor de mediu.
Toate raporturile contraventionale care se nasc din cadrul raporturilor juridice, privind terenurile pot fi clasificate in mai multe grupe :
– incalcari cu caracter economic : ocuparea nelegitima a terenurilor incalcarea termenului de reintoarcere a terenurilor temporar ocupate, nereintoarcerea lor in starea de destinatie speciala, abaterea samovolnica de la proiectele de organizare a teritoriului;
– incalcari cu caracter ecologic : poluarea terenurilor destinate agriculturii cu substante chimice, cu deseuri radioactive, cu ape reziduale, nimicirea stratului fertil al solului, neluarea masurilor de printimpinare a eroziunii solului, amlasarea constructia si dare in exploatare a obiectivelor care provoaca efecte de poluare a solului ;
– incalcari de alta natura : constructia nelegitima, distrugerea bornelor de hotar, incalcarea termenului de examinare a cererilor cetatenilor privind atribuirea terenurilor si tainuirea informatiilor despre fondul funciar disponibil.
Cele mai frecvent intilnite sunt urmatoarele contraventii : ocuparea nelegitima a terenului, acapararea lui in lipsa unui temei legal, fara obtinerea titlului de autentificare a drepturilor asupra pamintului.
Conform laturii obiective ocuparea nelegitima a terenului este declarata atunci cind are loc ingradirea si instalarea bornelor de hotar si cultivarea terenului.

By MYLIFE