de la bugetele raionale sunt finanţate cheltuielile ce ţin de: construcţia şi întreţinerea drumurilor de interes raional; construcţia obiectivelor publice de interes raional; întreţinerea instituţiilor de învăţământ liceal, cu excepţia celor de competenţa UAT de
nivelul I,instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor-internat,gimnaziilor-internat cu regim special; acordarea de asistenţă socială şi întreţinerea instituţiilor
din domeniul asistenţei sociale; coordonarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi a altor
activităţi pentru tineret; întreţinerea teatrelor, televiziunii publice locale; asigurarea ordinii publice; activitatea autorităţii executive şi a direcţiilor subordonate consiliului raional respectiv.
De la bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special sunt finanţate cheltuielile ce ţin de:
construcţia şi întreţinerea drumurilor pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special; construcţia obiectivelor publice pentru unitatea teritorial-autonomă cu statut juridic special; întreţinerea instituţiilor de învăţământ liceal, cu excepţia
celor de competenţa UAT de nivelul I,instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor gimnaziilor-internat; acordarea de asistenţă socială şi întreţinerea instituţiilor
din domeniul asistenţei sociale; întreţinerea teatrelor, televiziunii publice locale;
asigurarea ordinii publice; activitatea autorităţii executive şi a direcţiilor subordonate
autorităţii reprezentative şi deliberative respective.

By MYLIFE