Casa teritoriala este o persoana juridica desfasurindu-si activitatea sub controlul si Atributiile Casei Teritoriale : incheierea contracelor de asigurari sociale ; achitarea pensiilor, compensatiilor, indemnizatiilor si efectuarea analizelor periodice a acestui proces, in vederea perfectionarii lui ; inaintarea si argumentarea propunerilor de elaborare a proiectului devizului de cheltuieli pentru organizarea si functionarea in anul bugetar urmator a Casei teritor; organizarea si desfasurarea activitatii de perfectionare a personalului din teritoriu; exercitarea unui control al procesului de acumulare a contributiilor de a.s; certificarea stagiului de cotizare a asiguratului in conditiile legii ; aplicarea amenzilor si sanctiunilor fata de agentii economici si persoanele fizice – debitori ai CNAS ; perfectarea documentelor pentru stabilirea pensiilor si indemnizatiilor ;
exercitarea controlului asupra legitimitatii si corectitudinii eliberarii certificatelor de concediu medical ; asigurarea reprezentarii in instantele juridice pe litigiile in care este implicate; elaborarea si solutionarea contestatiilor, sesizarilor si reclamatiilor ce-I sunt adresate. Etc.

By MYLIFE