Structura bugetelor unităţilor-administrativ teritoriale poate fi privită sub două aspecte:
• după structura ierarhică a acestora (pe nivele);
• după structura internă a fiecărui buget.
Legea prevede că bugetele unităţilor administrativ-teritoriale sunt de două niveluri:
A) bugetele locale( bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), cu excepţia municipiului Chişinău);
B) bugetele raionale, bugetul central al unităţii teritorial-autonome cu statut juridic special şi bugetul municipal Chişinău.
Bugetele UTA de nivelul I, reprezintă veniturile şi cheltuielile acestora. Bugetele UTA de nivelul II, sunt constituite din: bugetul raional si bugetele locale.
Bugetul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, constituit din: bugetul central – totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare; bugetele locale bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) din componenţa unităţi autonome cu statut juridic special.
Bugetul municipiului Bălţi, constituit din:
a) bugetul municipal – totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare exercitării funcţiilor ce sunt în competenţa municipiului;
b) bugetele locale – bugetele satelor (comunelor) din componenţa municipiului. Bugetul municipiului Chişinău, constituit din:
a) bugetul municipal, care reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare exercitării funcţiilor ce sunt în competenţa municipiului conform legislaţiei şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern; b) bugetele locale – bugetele satelor (comunelor) şi ale oraşelor din componenţa municipiului Chişinău.

By andrei